รับชมรายการย้อนหลัง


รายการย้อนหลัง

update
รายการอัพเดทล่าสุด
การเสวนา "กระบวนการจัดการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน" 18 พ.ค.60 จัดโดย ส.มก.
โครงการ มก.- ธ.ก.ส. โรงเรียนเกษตรทางอากาศโคเนื้อ โดย ม.ก.ขอนแก่น

เปิดบ้านการเกษตร

เปิดบ้านการเกษตร 31 พ.ค. 60
เปิดบ้านการเกษตร 19 พ ค 60 : โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ
เปิดบ้านการเกษตร 17 พ.ค.60 : ตู้อบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว
เปิดบ้านการเกษตร 27 มิ.ย. 59 "มติ ครม. 2560 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร"
เปิดบ้านการเกษตร 30 มี.ค.60 : ม.เกษตร จัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ
เปิดบ้านการเกษตร 18 เม.ย.60 "ธ.ก.ส. โครงการโรงเรียนธนาคาร"
เปิดบ้านการเกษตร 19 ก.ย. 59 "โครงการ KU Night Eat&Read" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดบ้านการเกษตร 24 พ.ค. 60 : การเกษตรกับงานฉลากโภชนาการ
เปิดบ้าน 21 เม.ย 60  โครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์
เปิดบ้านการเกษตร 5 เม.ย 60 : "Read@KU อ่านทุกที่ใน มก." โดย สำนักหอสมุด
เปิดบ้านการเกษตร 17 ก.พ. 60 สัมภาษณ์ ศสิญา แก้วนุ้ย สำนักหอสมุด ม.ก.
เปิดบ้านการเกษตร 1 มี. ค. 60 สัมภาษณ์ พ.ต.ท.กรนนท์ สวัสดิ์โรจน์ ผอ. มก. ขอนแก่น
เปิดบ้านการเกษตร 10 มีนาคม 59 สัมภาษณ์ "ผู้ว่าหัวใจเกษตร" ศักดิ์ สมบุญโต
เปิดบ้านการเกษตร  27 เม.ย. 60 สัมภาษณ์ รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา
เปิดบ้านการเกษตร 15 ก.ค. 59 "สหกรณ์ในกำกับของกระทรวงการคลัง"
เปิดบ้านการเกษตร 8 ก.ค. 59 "ม.เกษตร และ ส.มก. จัดคอนเสิร์ต 60 พระชันษาฯ เจ้าฟ้าอัครราชกุมารี"
เปิดบ้านการเกษตร 7 ก.ค. 59 "เจาะความจริงมันหัวเน่า"
เปิดบ้านการเกษตร 1 ก.ค. 59 "ไผ่หวาน" โดย บก.นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
เปิดบ้านการเกษตร 19 พฤษภาคม 59 สัมภาษณ์ชายน้อย
เปิดบ้านการเกษตร 18 พ.ค. 59 สัมภาษณ์ รศ.ดร. ศักดา อินทรวิชัย  
เปิดบ้านการเกษตร 29 เมษายน 59 แนะนำแอพพลิเคชั่นทรูฟาร์ม
เปิดบ้านการเกษตร 21 เม. ย. 59 สัมภาษณ์ ดร. จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์

คุยกัน 9 โมง
คุยกัน 9 โมง 29 พ.ค.60 หนึ่งใจ....ช่วยเหลือเกษตรกร : สัมภาษณ์ พันเอก กฤตพันธุ์ รักใคร่
คุยกัน 9 โมง 5 มิ.ย.60 หนึ่งใจ....ช่วยเหลือเกษตรกร : การเปลี่ยนผักตบชวา เป็นก๊าซชีวภาพ
คุยกัน 9 โมง 15 พ.ค. 60 เปิดตัวช่วงหนึ่งใจ....ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์

สังคมเกษตร
สังคมเกษตร 4 เมษายน 60 สัมภาษณ์ นายก ส.มก. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี
สังคมเกษตร 26 ม.ค. 60 นำเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 60
สังคมเกษตร 23 ม.ค. 60  การจัดงานเกษตรแฟร์ 60
สังคมเกษตร 22 ก.ค. 59 "7 สิงหาลงประชามติ"
สังคมเกษตร 1 ก.ค. 59 "พาเที่ยวงานวันเกษตรเพื่อนพึ่งพาฯ"
สังคมเกษตร 24 มิ.ย. 59 "เรื่องของเห็ด"
สังคมเกษตร 23 มิ.ย. 59 "ขยะที่มากับน้ำท่วม"
สังคมเกษตร 19 พ.ค. 59 "เชิญชวนเที่ยวสวนผลไม้ระยอง"