ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ลงวันที่ 16/06/2559 ดูแล้ว 6278 ครั้งการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กลุ่ม 4 ภาคใต้ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 11 มิถุนายน 2559