ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ลงวันที่ 05/02/2559 ดูแล้ว 5764 ครั้งการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กลุ่ม 1 ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559