ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ลงวันที่ 30/06/2559 ดูแล้ว 4119 ครั้งการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น กลุ่ม ๒ ภาคเหนือ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดพระเชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2559