ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก.


ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา มก.บางเขน แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ มก.เชียงใหม่ ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.ขอนแก่น ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05:00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า มก. พบประชาชน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06:05 น. ห้องสมุดเกษตร มก. พบประชาชน รายการพิเศษ โดย มก.ขอนแก่น VOA (เสียงจากอเมริกา) มหาวิทยาลัย
06:30 น. ไทยเซ็นทรัลเคมี รักเกษตรกรโดย ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่ (จ.,อ.,ศ.)
ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ (พ.,พฤ)
รายการพิเศษ
โดย มก.ขอนแก่น
รายการพิเศษ
โดย มก.ขอนแก่น
07:00 น. เรื่องเล่ายามเช้า (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07:30 น. ทิดบ้วนชวนคุย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 น. เคารพธงชาติ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:05 น. เพลินภาษาในอาเซียน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:10 น. เพียงพอเพื่อพอเพียง กับ ม.ก.ยามเช้า (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09:05 น. คุยกัน 9 โมง (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09:55 น. คนไทยคำไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10:05 น. ธกส.เพื่อนเกษตรกร โดย ธกส. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10:30 น. นิยมไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10:45 น. เกร็ดน่ารู้ (สวก.) สารคดีพระราชดำรัส พระราชดำริ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11:05 น. เพลินภาษาในอาเซียน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11:10 น. เปิดบ้านเกษตรกร (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:05 น. นิยมไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:25 น. สปอตประชาสัมพันธ์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:30 น. ช่วยคิดช่วยทำ โดย ถวิล สุวรรณมณี (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13:05 น. ห้องสนทนา มก. ห้องสนทนา มก. (จ.,พ.,ศ.)
มก.พบประชาชน
โดย มก.เชียงใหม่ (อ.,พฤ.)

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14:05 น. ภูมิไทยปัญญาถิ่น โดย อริยสา ชวาลพาณิช (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14:55 น. คนไทย คำไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15:05 น. เพลินภาษาในอาเซียน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15:10 น. รอบรู้ทั่วทิศกับ มก. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
16:05 น. คุยข่าวเล่าเรื่อง ใต้ร่มพระบารมี ห้อวยฮ่องไคร้ (จ.)
รู้ทันป้องกันโรคกับ สคร.10 (อ.,ศ.)
เปิดโลกวิทย์ สวทช.ภาคเหนือ (พ.4)
รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่ (พ.1-3)
รายการพิเศษ มก.เชียงใหม่ (พฤ.)
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17:05 น. ลูกทุ่งเกษตรปลอดสารพิษ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
17:55 น. คนไทย คำไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18:05 น. เปิดโลกสื่อสาร โดย ทวีศักดิ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19:00 น. ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19:30 น. ตอบปัญหาการเกษตร โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์ ข่าวภูมิภาค โดย นิวัติ มังตา ม.ก.เชียงใหม่ รายการพิเศษ ม.ก. ขอนแก่น ใต้สันติสุข ม.ก. สงขลา
19:55 น. คนไทย คำไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20:00 น. ข่าวในพระราชสำนัก (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20:30 น. ราตรีเกษตร โดย อ.สว่าง เตลิงคพันธ์ เกษตรพัฒนา โดย อ.สุนันท์ ละอองศรี เพลงหวานวันวาน ม.ก.ขอนแก่น คืนนี้ที่ ม.ก. มก.สงขลา
21:05 น. (รับสัญญาณ FM.105 MHz.) (รับสัญญาณ FM 105 MHz.) (รับสัญญาณ FM 105 MHz.) (รับสัญญาณ FM 105 MHz.)
24:00 น.ปิดสถานี
ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันเสาร์
เวลา มก.บางเขน แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ มก.เชียงใหม่ ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.ขอนแก่น ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05:00 น. เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
05:30 น. วัดที่ใจ ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06:05 น. จักรวาลการเกษตร โดย อ.นวลศรี โชตินันท์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06:30 น. สายธารธรรม  ธรรมานุสติ (รับสัญญาณดาวเทียม) รับตะวัน
07:00 น. เรื่องเล่ายามเช้า (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07:30 น. เพื่อนเกษตรกรเล่าขาน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 น. เคารพธงชาติ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:05 น. ครอบครัวแข็งแรง (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:56 น. เพลินภาษาในอาเซียน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09:05 น. สาวิกา โดย แม่ชีศันสนีย์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10:05 น. ท่องไทยทั่วทิศ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11:05 น. เดอะไซเคิลออนแอร์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:05 น. กฎหมายชาวบ้าน คุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับคุณสมาน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:30 น. คุยฝรั่งฟังสนุก* โดย คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ม.นาลันทาแห่งประเทศไทย นานาสาระ (รับสัญญาณดาวเทียม) เพื่อเกษตรกรชาวใต้ คณะทรัพย์ฯ มอ.
13:05 น. เกษตรวาไรตี้ โดย ภ.ส่งเสริมฯ อยู่ดีมีสุข ช่วง 1 (รับสัญญาณดาวเทียม) สบายๆ สไตล์ ม.ก.
13:30 น. วิถีธรรมชาติเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดย สุจิณณา กรรณสูต อยู่ดีมีสุข ช่วง 1 (รับสัญญาณดาวเทียม) เพื่อเกษตรกรชาวใต้
14:05 น. โอมเพี้ยง...ทุกข์หาย เพลินใจวัยรุ่น โดย พิมพ์พรรณ หาญตนสิริสกุล คลีนิคลำไย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14:30 น. ยิ้มแย้มแก้มใส โดย พรพรรณ ชัยนาม คลีนิคลำไย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
15:05 น. มุมเศรษฐกิจ โดย กลุ่มดินสอ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
16:05 น. วิปัสนา พาสุข   อยู่ดีมีสุข ช่วง 2 พูดจาภาษาอ้อย รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา*
16:30 น. วิปัสนา พาสุข   อยู่ดีมีสุข ช่วง 2 รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา*
17:05 น. สุขภาพกับเสียงเพลง เกษตรอินทรี ชีวีเป็นสุข รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา*
17:30 น. สุขภาพกับเสียงเพลง เกษตรอินทรี ชีวีเป็นสุข รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น ปักษ์ใต้บ้านเรา
18:05 น. เกษตรต่างเมือง มก.สร้างจิตสำนึกเกษตรกรไทย
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18:20 น. ฟังไว้ได้ประโยชน์ โดย สภาข้าราชการ มก. มก.สร้างจิตสำนึกเกษตรกรไทย
ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
18:35น. จากแฟ้มงานวิจัย มก. โดย สถาบันวิจัย มก. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19:00 น. ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19:30 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล โดย อ.เกษม สุขสถาน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) ใต้สันติสุข
20:00 น. ข่าวในพระราชสำนัก (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20:30 น. เกษตรน่ารู้ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21:05 น. ร่มธรรม ร่มอาราม โดย วัดมหาพฤฒาราม เพลงเพื่อคุณ โดย มก.เชียงใหม่ รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น * พระจันทร์ยิ้ม *
22:00 น. ETO จักรยานเพื่อสุขภาพ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
24:00 น. ปิดสถานี
ผังรายการสถานีวิทยุ ม.ก. วันอาทิตย์
เวลา มก.บางเขน แม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณฯ มก.เชียงใหม่ ลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.ขอนแก่นลูกข่ายรับสัญญาณฯ มก.สงขลา ลูกข่ายรับสัญญาณฯ
05:00 น. พอเพียงเพื่อเพียงพอกับ ม.ก.ยามเช้า โดย ดารณี วิภาตะภูติ ร้อยแปดปันเก้า เรื่องเล่าคนเมือง
โดย อรพินท์ พันธ์ไพโรจน์

(รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
06:05 น. ศาสตร์และศิลป์ แห่งที่อยู่อาศัย โดย อ.สราวุธ วรรณนรันทร์ ปู่สอนหลาน (รับสัญญาณดาวเทียม) รับตะวัน*
06:30 น. ศาสตร์และศิลป์ แห่งที่อยู่อาศัยโดย อ.สราวุธ วรรณนรันทร์ วิทยาลัยเพื่อชนบท (รับสัญญาณดาวเทียม) รับตะวัน*
07:00 น. เรื่องเล่ายามเช้า (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07:30 น. สารพันทันเหตุการณ์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
07:56 น. เพลินภาษาในอาเซียน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:00 น. เคารพธงชาติ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
08:05 น. ครอบครัวแข็งแรง (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
09:05 น. สาวิกา โดย แม่ชีศันสนีย์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
10:05 น. วิสัยธรรมปริทัศน์ โดย สมเดช มัสแหละ รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
11:05 น. วิสัยธรรมปริทัศน์ โดย สมเดช มัสแหละ โลกสีเขียว (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:05 น. อาทิตย์สาระพัน สำนักโพธยาลัยมหาวิทยาลัยพลเมืองไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
12:30 น. อาทิตย์สาระพัน บทความการเกษตรทางอากาศ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13:05 น. สมาคมศิษย์เก่า มก. โดย ถวิล สุวรรณมณี สมาคมศิษย์เก่า มก.(แม่โจ้) โดย อ.สุนันท์ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
13:30 น. สุขภาพจิตดีที่ ม.ก. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
14:05 น. ครุสัมพันธ์ (สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย) ม.ก. พบประชาชน (แม่โจ้สัมพันธ์) เพลงดังในอดีต* โดย ทรงยศ จันทรดี (รับสัญญาณดาวเทียม)
15:05 น. ครุสัมพันธ์ (สมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย) คลินิคลำไย ผู้ว่าฯ พบประชาชน * (รับสัญญาณดาวเทียม)
16:05 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ คลินิคลำไย รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น รายการพิเศษ ม.ก.สงขลา
17:05 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ คลินิคลำไย รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น ข่าวท้องถิ่น
17:30 น. ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมทางอากาศ รายการพิเศษ ม.ก.เชียงใหม่ รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น เพลินเพลงยามเย็น
18:05 น. ด้วยรัก (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19:00 น. ข่าวจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
19:30 น. ข่าวอ้อยและน้ำตาล โดย อ.เกษม สุขสถาน (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) ใต้สันติสุข โดย ม.ก. สงขลา
20:00 น. ข่าวในพระราชสำนัก (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
20:30 น. เพื่อนเกษตรกร ปัจจัยสี่ (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
21:05 น. ปทุมธรรมนำชีวิต เพลงเพื่อคุณ โดย มก.เชียงใหม่ รายการพิเศษ ม.ก.ขอนแก่น * พระจันทร์ยิ้ม * โดย วัชรีย์
22:00 น. ทันโลกเกษตร (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
22:30 น. สุขภาพจิตดีที่ ม.ก. (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
23:00 น. เพื่อนยามดึก* โดย ชาย นิรนาม (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม) (รับสัญญาณดาวเทียม)
24:00 น. *ปิดสถานีี